Xem tuổi xông đất cho tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2023 AN KHANG THỊNH VƯỢNG

Bạn sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ muốn tìm tuổi xông đất, hướng xuất hành và ngày mở hàng đầu năm mới 2023 thì hãy xem ngay bài viết xem tuổi xông đất cho tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2023 của https://earlywarning.vn/ sẽ được giải đáp chi tiết nhất

Danh sách các tuổi xông đất cho tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2023 đắc tài đắc lộc

Trong năm mới Quý Mão 2023, các tuổi xông đất hợp với mệnh với tuổi Mậu Ngọ 1978 bao gồm các tuổi sau:

 • Tuổi Canh Ngọ (Sinh năm 1990) – Rất tốt
 • Tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970) – Rất tốt
 • Tuổi Tân Mùi (Sinh năm  1991) – Rất tốt
 • Tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971) – Rất tốt
 • Tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954) – Khá tốt
 • Tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955) – Khá tốt
 • Tuổi Bính Tuất (Sinh năm 2006) – Khá tốt
 • Tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 2007) – Khá tốt
 • Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) – Trung Bình
 • Tuổi Canh Tý (Sinh năm 1960) – Trung Bình

Ngoài ra, các tuổi không hợp để xông đất cho tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2023 là các tuổi Nhâm Dần 1962, Tân Mão 1951, Giáp Thân 1944, Qúy Tỵ 1953, Ất Mão 1975, Mậu Thìn 1988, Đinh Sửu 1997, Nhâm Thìn 1952 , Bính Thân 1956, Ất Tỵ 1965 khiến gia đình bạn sẽ gặp nhiều trắc trở và khó khắn trong cuộc sống và công việc trong năm mới

tuoi-xong-dat-cho-tuoi-mau-ngo-1978

Xem thêm: Xem tuổi xông đất cho tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2023 vạn sự như ý

Xem bói chi tiết các tuổi xông đất cho tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2023

1. Tuổi Canh Ngọ ( 1990 – mệnh Thổ)

Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (1 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ (2 điểm).

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).

Chi Dần của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

2. Tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970 – mệnh Kim )

Tuổi Canh Tuất ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất (1 điểm).

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Canh Tuất (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).

Chi Dần của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

3. Tuổi Tân Mùi (Sinh năm 1991 – mệnh Thổ)

Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (1 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi (2 điểm).

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

4. Tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971 – mệnh Kim)

Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi (1 điểm).

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông (2 điểm).

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

5. Tuổi Giáp Ngọ (Sinh năm 1954 – mệnh Kim)

Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ (1 điểm).

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ (0 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông (2 điểm).

Chi Dần của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

6. Tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955 – mệnh Kim)

Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi (1 điểm).

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi (0 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông (2 điểm).

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Mùi của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

7. Tuổi Bính Tuất (Sinh năm 2006 – mệnh Thổ)

Tuổi Bính Tuất ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (1 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất (2 điểm).

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Tuất (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).

Chi Dần của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

8. Tuổi Đinh Hợi (Sinh năm 2007 – mệnh Thổ)

Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (1 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi (2 điểm).

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

9. Tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978 – mệnh Hỏa)

Tuổi Mậu Ngọ ngũ hành nạp âm là Thiên Thượng Hỏa tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (2 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ (0 điểm).

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Hỏa của người xông sinh năm Mậu Ngọ (1 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim bình hòa với hành Hỏa của người xông (1 điểm).

Chi Dần của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp (2 điểm).

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:7/12 – Trung Bình

10. Tuổi Canh Tý (Sinh năm 1960 – mệnh Thổ)

Tuổi Canh Tý ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (1 điểm).

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tý (2 điểm).

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Tý (1 điểm).

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông (2 điểm).

Chi Tý của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:7/12 – Trung Bình

Xem ngày tốt, giờ tốt khai xuân cho tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2023 may mắn

 • Mùng 1 tết (Chủ nhật ngày 22/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 2 tết (Thứ Hai ngày 23/1) giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 4 tết (Thứ Tư ngày 25/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 7 tết (Thứ Bảy ngày 28/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Bên trên chính là toàn bộ thông tin về xem tuổi xông đất cho tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2023 mà chúng tôi đã phân tích chi tiết phía trên có thể giúp các bạn tìm ra các tuổi hợp với mình nhất. Hãy thường xuyên theo dõi chúng tôi để được chia sẻ những tuổi xông đất khác nữa