Xem tuổi xông đất cho tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2023 vạn sự như ý

Thế là năm con hổ chuẩn bị khép lại để chào đón năm mới con mèo nhưng gia đình bạn vẫn chưa tìm được tuổi nào hợp với tuổi 1979 để xông nhà? Hay bạn không biết nên xuất hành theo hướng nào? Mở hàng ngày nào thì tốt? Chính vì vậy, https://earlywarning.vn/ sẽ chia sẻ các tuổi xông đất cho tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2023 chi tiết trong bài viết dưới đây để các bạn cùng tham khảo

Tổng hợp các tuổi xông đất cho tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2023 đón tài đón lộc

Tuổi xông đất đầu năm 2023 hợp với tuổi Kỷ Mùi 1979 bao gồm các tuổi Đinh Hợi 1947, Tân Mùi 1991, Kỷ Mão 1999, Kỷ Hợi 1959, Mậu Thân 1968, Đinh Tỵ 1977, Canh Ngọ 1990, Mậu Dần 1998, Bính Tuất 1946, Qúy Hợi 1983 giúp cho công việc làm ăn của gia đình bạn trở nên phát tài và phát lộc hơn

Tuy nhiên, các tuổi không hợp để xông đất đầu năm 2023 cho tuổi Kỷ Mùi bao gồm các tuổi Ất Mùi 1955, Giáp Ngọ 1954, Qúy Tỵ 1953, Mậu Tuất 1958, Qúy Mão 1963, Nhâm Tuất 1982, Nhâm Dần 1962, Bính Thân 1956, Mậu Ngọ 1978, Tân Dậu 1981. Bởi đây là các tuổi kỵ với tuổi Kỷ Mùi nếu xông đất sẽ mang tới những điều không may mắn trong năm mới

Xem tuổi xông đất cho tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2023 chi tiết

tuoi-xong-dat-cho-tuoi-ky-mui-1979

Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.  nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ.

⇒ Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 là tuổi Rất tốt để chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 11/12.

Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Mùi của gia chủ

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

⇒ Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 là tuổi Rất tốt để chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 11/12.

Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão

⇒ Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 là tuổi Rất tốt để chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 11/12.

Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 – mệnh Mộc

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim khắc Mộc

Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

⇒ Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là tuổi Rất tốt để chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 11/12.

Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mùi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão

⇒ Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là tuổi tốt để chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 10/12.

Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mùi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

⇒ Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 là tuổi tốt để chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 10/12.

Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão

⇒ Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 là tuổi khá tốt để chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 9/12.

Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão

Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mùi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão

⇒ Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 là tuổi khá tốt để chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 9/12.

Tuổi Qúy Hợi sinh năm 1983 – mệnh Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy xung khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Kỷ của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão

⇒ Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 là tuổi trung bình để chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 8/12.

Tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) và phạm Tương hình (Sửu – Tuất – Mùi chống nhau) với địa chi Mùi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.

⇒ Tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 là tuổi trung bình để chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông nhà năm 2023 với thang điểm 8/12.

Xem hướng xuất hành cho tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2023

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 nên xuất hành theo các hướng tốt xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2023 cụ thể như sau:

  • Mùng 1 tết tuổi Kỷ Mùi 1979 nên xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Bắc (hướng hỷ thần) và tránh hướng Chính Tây.
  • Mùng 2 tuổi Kỷ Mùi 1979 nên xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Nam (hướng hỷ thần) và tránh hướng Chính Tây.
  • Mùng 3 tết tuổi Kỷ Mùi 1979 nên xuất hành hướng Tây Bắc (hướng tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hướng hỷ thần) và tránh hướng Chính Tây.

Xem giờ tốt, ngày tốt mở hàng khai xuân cho tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2023

Trong đầu năm mới 2023 tuổi Kỷ Mùi chỉ có hai ngày tốt thuận lợi cho việc khai trương mở hàng cụ thể như sau:

  • Mùng 4 tết (25/1/2023 dương): Giờ đẹp Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′).
  • Mùng 7 tết (28/1/2023 dương): Giờ đẹp Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′).

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ về tuổi xông đất cho tuổi Kỷ Mùi 1979 có thể giúp các bạn tìm ra tuổi hợp để xông đất, hướng tốt để xuất hành và đặc biệt hơn nữa là ngày tốt để mở hành đầu năm 2023 rồi nhé